Хора Te Чинг училище Gordon Sandgren

Home > svenska


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Gordon Sandgren, unknown

Хора, които може да се наблюдава не е вечен хора;
които могат да бъдат посочвани не е вечен името.
ineffable е на вселената произход;
, когато описанията за първи път, може да бъде стартиран всичко.
тази причина, когато едната е свободна от желание, мистерия
когато едната желае да видите хората демонстрации.
тези две са едни и същи.
, когато се прояви са дадени различни имена.
сходството в тяхната е мистерия, мистерия в мистерия
на вратата на всяка дълбочина.


Your thoughtsChapter

1