Хора Te Чинг училище Octavian Sarbatoare

Home > română


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Octavian Sarbatoare, 2000

Начинът (хора), които могат да бъдат посочвани не е начин, не може да бъде
име на коне вечен име.
не е указано името е същността на небето и земята.
име е коне от отчитане на всички неща, които creiaza.
който желае да се вижда на същността на нещата.
, който е видял само изразяването на техните желания.
Amândoua имат един и същ източник на проблемиразлични, но стават
, когато те са наложени.
сходство е в дълбочината на тяхната profunzimilor
, където е врата, през която всички да се
.


Your thoughts

by , June 8, 2012

По пътя на хора, не може да се види.

by , June 16, 2012

Тези, които са били в пътя на trecul хора,
са толкова твърди че най-дълбокото, întelesi.

by , June 24, 2012

Е без желания, достигат спокойствие.
за всички получавате Е
съществуване, за абсорбция не пораждат viguroasa.