Хора Te Чинг училище Unknown

Home > polski


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Хора, които може да бъде изразена с думи не е истински хора.
име, което може да бъде дадено, не е постоянна чест.
анонимен е в началото на небето и земята, името, като следователно, майката на всички неща.
, който е свободна от страсти, ще види си слава и който namiętnościami е ogarnięty, ги вижда само под формата на краен.
първи и wtóre, са от един и същ произход, но с различни имена. Заедно се наричат най-дълбокото. Един от най-високата до появата на втората вратата за всяка cudowności.


Your thoughtsChapter

1