Хора Te Чинг училище Roeland Schweitzer

Home > Nederlands


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Roeland Schweitzer, 2005

Говорим за хора, които могат, но не за безкраен хора. името
, които могат, но не вечен хора.
е източника на небето и на земята, и затова без име можем да интерпретират хора
. като "Майката" на всички търси същността на хора
.Въпреки че винаги е скрита.
търсене от външната страна на хора, защото това е винаги видима. дори и
вътрешни поток и облика от същия източник, въпреки че те се нарича и друго.

и двете са чудеса. чудото зад чудеса,
е какво, това е около.


Your thoughts