Хора Te Чинг училище Chris Nap (?)

Home > Nederlands


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Chris Nap (?), unknown

Какво пътя, пътя, който може да се говори не е вечен начин;
, какво може да се нарече имена, името не е вечен името.
nameless е началото на десетте хиляди неща;
Наименован е майка на десетте хиляди неща, които следователно са без covetousness
. са завинаги, по този начин, те са вечен с ограничение, че Страстите са
възприемат. по този начин ще само виж, където те се появяват желаят и се стремят for.
тези две заедно;
, те имат различни имена, но те наричат
, това, което същите; дори по-дълбоки от дълбока fijnzinnigheden

порта на всички.


Your thoughts