Хора Te Чинг училище Anonymus

Home > Nederlands > 9


[ 9 ] Хора Te Чинг училище

by Anonymus, 2004

Тя е по-добре да носят празно барел от пълна дължина на цевта на бръснач-остри
Grinding нож и тя няма да
като къща с ценности smudgeproof е запълнена, тя не е
според богатството и амбиция арогантен да предпазва, то води до val
слава И успех ви stalkingслед това вие издърпайте обратно
е единственият път към блаженство


Your thoughts

by , June 11, 2012

Дивизия е кривата е
празните единица е пълен на стария става нови . който няма нищо, всичко се

by , June 22, 2012

Кой знае, самият има няколко думи необходими

by , July 3, 2012

Който по му пръсти не е здраво
който frantically опита, който е безрезултатен, идва не далеч . е светлина

by , July 25, 2012

Преди създаването, отразява

by , August 9, 2012

Тежкотоварните е източника на светлината

by , August 16, 2012

Истинската пътникът е няма пътища бити истинската високоговорител ще