Хора Te Чинг училище Anonymus

Home > Nederlands > 4


[ 4 ] Хора Te Чинг училище

by Anonymus, 2004

Какво поддържа отпечатък като празен цевта, която е
Е
като fathomless празнота, Неизчерпаем, която попълва всички създаване са
са
, разтоварване на рязкост прави криви ъгли самообладание са леки bbridle
как
сътресенията са чисти и е тих изглежда да остане, като дълбоко вода
. аз не знам, който се произвежда както е бил все още
, е по-стар от което е бил произведен


Your thoughts