Хора Te Чинг училище Anonymus

Home > Nederlands > 24


[ 24 ] Хора Te Чинг училище

by Anonymus, 2004

Който по му пръсти не е здраво
който frantically опита, който е безрезултатен, идва не далеч
е светлина
които самият добре говорят, не е достоверен, водопад чрез кошница
, които brags
който сам humiliates начина, по който си верига,
себе си че само Follies,
, който е справедлив и еднакъвТя въздържи,


Your thoughts

by , June 21, 2012

Създаване на вечните не прави нищо ако
всичко и все още напомня лидери ще променя лицето на земята ще . бълвоч, без да се казва

by , July 12, 2012

Вярно добродетели не са от този свят, така наречената

by , August 3, 2012

От тези на радости, който достигна съвършенство
ние знаем, че те са едно цяло с всички създаването, те чувстват земята не като хаос . , ако

by , September 5, 2012

Кой се отклонява от прав и прости път се приема за

by , September 29, 2012

Чувам наклонът за пътя към себепознание,

by , October 16, 2012

Неизразимото един