Хора Te Чинг училище Anonymus

Home > Nederlands > 14


[ 14 ] Хора Te Чинг училище

by Anonymus, 2004

Ние очакваме с нетърпение и ние не виждам и го наричаме невидими
слушаме и не чувам го и го наричаме информиране, ние го grope и ние не удря
и го наричаме невидими, информиране и untouchable untouchable
поток заедно в един
не е налице не светлина, когато става въпрос за ума
не е няма тъмнина, когато я descends
Непрекъснато, непрекъснато, но той не е с думи да изразят и той се връща обратно към
нищо
, това се нарича формата на formless, изображението на невидими, една неопределен и elusive
го изисква от фронта, можете да видите
не
не виждате я от зад който живее до първоначалния съвестта, живее в настоящия
и разбира всичко, което някога е бил
е е живота природа


Your thoughts

by , July 17, 2012

Истинската пътникът е няма пътища бити истинската високоговорител ще

by , September 4, 2012

Кой знае своята сила и все още остават meek,
които най-малко е най-малко, се балансира и отново е либерален дете, че някога е

by , October 21, 2012

Който мисли, че той може да подобри създаването, ще успее в
създаването е добра, и не може да бъде подобрена . , участваща в природата, ще унищожи природен