Хора Te Чинг училище Viļņa Zariņa

Home > latviešu > 7


[ 7 ] Хора Te Чинг училище

by Viļņa Zariņa, unknown

Завинаги небето съществува и причината-земя
земя и небе последно завинаги за съществуването на
, че не съществува в интерес на самия следователно продължителност живот.
отидете
също образованите.:
самият той поставя зад други
И се оказва, другите. следи не
той
И той се обръща на нас или не толкова .
, аз, той пропуснал да отпадат,
това, което тя е почти бил в пълно?


Your thoughts