Хора Te Чинг училище Viļņa Zariņa

Home > latviešu > 7


[ 7 ] Хора Te Чинг училище

by Viļņa Zariņa, unknown

Завинаги небето съществува и причината-земя
земя и небе последно завинаги за съществуването на
, че не съществува в интерес на самия следователно продължителност живот.
отидете
също образованите.:
самият той поставя зад други
И се оказва, другите. следи не
той
И той се обръща на нас или не толкова .
, аз, той пропуснал да отпадат,
това, което тя е почти бил в пълно?


Your thoughts

by , September 11, 2012

Анулирате вашия Бу
pÄ_rgudrÄ "¼" Е: И като чудото на "чрез Свети от в" m!
между jÄ_â и â â там е kÄ_d и liekasâ или atÅ irÄ "¡ Ä · между право и
ба? Ä ¼ леля или голям starpÄ"ба?
TaÄ_ какви
не може да чест всичко, без да се bijÄ "актуализации на БАН" malÄ.
"t"къде в света"" zÅ "Бай robeÅ tÄ_/4 а, където е края?
Ä» «„всички audis pÅ е ksmojoÅ че и
и svinÄ ви като жертва svÄ tk.
и augstÄ и tornÄ като pavasarÄ "¡" uzkÄ_puÅ.