Хора Te Чинг училище Viļņa Zariņa

Home > latviešu > 5


[ 5 ] Хора Te Чинг училище

by Viļņa Zariņa, unknown

Няма любов към същества опит характер:
като слама кучета, същества имат
няма любовта от всичко сте ecstacy:
като слама кучета, хората са.
Или пространство, което е отделено от земята, небето,
Е подобна на Ковач силфонни?
е празно, но той безкрайно богат.
shimmer, и всичко в нея се променя.
Четни, продължава да го говори не може да изрази.
Му дълбочина само може да каже
.


Your thoughts