Хора Te Чинг училище Viļņa Zariņa

Home > latviešu > 24


[ 24 ] Хора Te Чинг училище

by Viļņa Zariņa, unknown

Във вашите ръце можете да не
дълги stÄ_vÄ ParÄ_d marÅ на
т и
на TÄ_l ¡, Ä не надхвърлят
, kurÅ ¡ искате. игра "" t,
ще престой,
, nÄ Ä. kurÅ ¡
savtÄ "gs, не е ¼ Е"
s diÅ/4 en.
не-slavinÄ_tÄ_j от себе си като ¼ Е "s известен. cildinÄ_tÄ_j на
, самият не ще бъде осветен.
Е ¡, той е против хора като a единица на sl и скоростта и всички да се
, tn-той s,
И tÄ_dÄ nÄ „st; Ä ¼ Cup, последван от ДАО, kurÅ ¡

pametÄ "s той u.


Your thoughts