Хора Te Чинг училище Viļņa Zariņa

Home > latviešu


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Viļņa Zariņa, unknown

ДАО, можете да разберете, не него съществуващи Da
. име на
, можете да кажете,
не е вечността каза.
на небето и на земята в началото на думи не могат да се изразяват.
думи, самите са всички същества на майката.
е свободна от Хефест, аз знам, че dzļāk смисъл.
Го със страст, аз знам виждал само.
и причината за една единствена думите и изразите в класа.
общи за двете се нарича скрита, нематериални сетивата.
какво е скрит под скрито, по значение е порталът за
.


Your thoughtsChapter

1