Хора Te Чинг училище Dr. Kang-nam Oh (오강남)

Home > 한국어 > 3


[ 3 ] Хора Te Чинг училище

by Dr. Kang-nam Oh (오강남), unknown

Този, който не се повдигат up.
между хората ще бъде изгубен, vying. забрава, ще изчезнат между .
изглежда да се струва ride ме
, подкрепено от сърцето на мъжа хайвер, ще никога..
следователно става възрастен царуване е ум
хора и
означава изчистването на кораба е пълнене и отслаби костите на хора, които желаят да се отървете от.
познания, за да се отървете отДори тези, които са умен,
., която възнамерява да е без
сила
е
не
управлява.


Your thoughts

by , July 7, 2012

ì™„ì „í•œ 비움ì—_ ì_´ë ¥ ´ì‹_시오.

by , August 14, 2012

ê ° €ìž ¥ í›Œë ¥ _한 지ë_„ìž_는
사람들ì—_게 ê·¸ 존재 м •ë_„만 ì•Œë ¤ì§„ 지ë_„ìž_.

by , September 21, 2012

대ë_„ê ° € í__í•˜ë © ´
ì_¸ì_˜ë‹ˆ ì_˜ë‹ˆ 하는 것ì_´ 나서ê³,
지략ì_´ë‹ˆ 지모니 하는 것ì_´ ì„¤ì¹˜ë © ´
엄천난 ìœ„ì„ ì_´ ë§Œì— ° 하게 ë_ © 니다.
ê ° €ì¡±ê´€ê³„ê ° € ì¡ ° 화ë¡_지 못 í•˜ë © ´
효니 ìž_니 하는 것ì_´ 나서ê³
나ë_¼ê ° € ì–´ì§€ëŸ¬ì›Œì§€ë © ´
ì¶ © ì‹ ì_´ ìƒ_ê²¨ë‚ © 니다. .

by , November 9, 2012

ì„±ìŠ¤ëŸ ° 체함ì_„ 그만ë‘_ê³ ì•„ëŠ” ì²´ë ¥ ¼ ë²„ë¦¬ë © ´
사람ì—_게 ì_´ë¡œì›€ì_´ λ ° ± λ ° ° 나 ë_” í• ê²ƒìž…ë‹ˆë‹¤.