Хора Te Чинг училище Dr. Kang-nam Oh (오강남)

Home > 한국어


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Dr. Kang-nam Oh (오강남), unknown

Може да кажете "също" не е "вечния" ":
име не е името на име е вечния.
не може да постави име, какво може да мога да поставите името на небето и земята:
е майка на всички видове неща: ако не виждате че тези тайнственото
следователно винаги алчни, и ако можете да видите, че
винаги са били алчни. има такова нещо като източник на <

.BR > име е и двете тайнственото мистерията на мистерии, който ще, всички
: тайнственото
.


Your thoughts

by , June 9, 2012

ì_´ 세 ê ° €ì§€ë¡œë_„ λ ° _혀낼 수 없는 것,
세 ê ° €ì§€ê ° € 하나로 í˜¼ì— ° ì_¼ì²´ë ¥ ¼ ì_´ë £ ¬ меко ìƒ_태.
ê·¸ 위ë_¼ì„œ ë_” λ ° _ì_€ 것ë_„ 아니ê³,
ê·¸ 아래ë_¼ì„œ ë_” 어ë‘_운 것ë_„ 아닙니다.

by , June 18, 2012

ë_„ë ¥ ¼ ì²´ë“_한 í›Œë ¥ _한 옛 사람ì_€
[ê·¸ 깊ì_´ë ¥ ¼] 알 수 없으니
드러난 모습ì_„ ê ° €ì§€ê³ 억지로 í˜•ìš © ì_„ 하ë_¼ í•œë‹¤ë © ´
겨울ì—_ ê ° •ì_„ 건너 듯 머ë_‡ê± ° 리고,
ì‚¬ë ° © ì_˜ ì_´ì›ƒ 대하 듯 м £ ¼ì¶¤ê± ° 리ê³,
ì†_님처럼 ì–´ë ¤ì›Œí•˜ê³,
ë…¹ìœ¼ë ¤ëŠ” 얼ì_Œì²˜ëŸ¼ 맺힘ì_´ 없ê³,
다듬지 않ì_€ 통나무처럼 ì†Œë ° •í•˜ê³ ,
계곡처럼 트ì_´ê³,
í_™íƒ•ë¬¼ì²˜ëŸ¼ íƒ_í• © 니다.

by , June 27, 2012

ì™„ì „í•œ 비움ì—_ ì_´ë ¥ ´ì‹_시오.

by , July 17, 2012

ê ° €ìž ¥ í›Œë ¥ _한 지ë_„ìž_는
사람들ì—_게 ê·¸ 존재 м •ë_„만 ì•Œë ¤ì§„ 지ë_„ìž_.