Хора Te Чинг училище Péter Szentmihályi Szabó

Home > magyar


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Péter Szentmihályi Szabó, unknown

С голямо разнообразие от тайните започва на пътуването .
О, аз съм страхувам, ми скъпи, пътя.
, аз знам какво е края на мистерии, все още, ако megnevezlek
.,
-
И майка ми е избран като vágyaim,
, командващ на пътуването вече е в мен, нито да се върна към
надолу.
S
S megneveztelek, ако аз Изпил rejtelmeid
magamba, как Útét,
или
, или ненужни, вече е на път, или сте в ми постоянно защото те са
,
Kapudban
тръгване и пристигане.


Your thoughts

by , June 14, 2012

СГРЕШЕНО ¼ nà ©, megà ©, keny, редки rinthetetlen.

by , June 28, 2012

N по ã не знам пътя.

by , July 12, 2012

Искам да бъде пълна, пълен,
, (ж) вмъкване vilà zepe
à ¶ © s, тихи rmà ¡ ¡ là s, à © à © s jjel,
mÃ_g, деня до d mirià là © ny баща му не се стена.
не притежава този фон gyà ¶ t kerem, спокойствие,
visszaadom,
съдбата на pegged s à © s sorsokban ¡, mà лек на дневна база, всичко в хиляди,
nyhÅ, sorsà regà © s в душата си, аз не съм
, но rtatlan pà ¡ ¡ pÃ
ме предложи rtom, kikà ¶ langyost, pne на Бог
, veszÃ, lyesen © Ã ©
лек днес защото те са несигурни, която би била a смееш, която е
s, t по Ã.