Хора Te Чинг училище Péter Szentmihályi Szabó

Home > magyar


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Péter Szentmihályi Szabó, unknown

Това е пътят, който може да бъде
да не говорим за постоянния път;
е името, което може да се нарече
не е името на константата.
е баща на анонимен и земята започва;
е името на хилядите същества инвестирани с майка си.
Толкова vágyaidtól
tartóztasd сами megfigyelhesd тайни, да
, но
megfigyelhesd vágyaidnak начин да симптоми. желанието за тези две
s тези две тайна-симптом е същото, но
kettéválnak keletkezéskor от тяхно име. също като
,
, rejtelmeknek се им обратно много мистерии мистерии тайни от

.


Your thoughts