Хора Te Чинг училище Karátson Gábor

Home > magyar > 7


[ 7 ] Хора Te Чинг училище

by Karátson Gábor, 1990

небето на вечен рая на земята за дълго време, за да преобладават:
вечен земята е
történetük
отдавна вече
, те са родени в оглед на se
örökéletűek

е
hátravetik énjüket думи на светци и énjük
énjüket и énjük лицето, което е отхвърлено, може би защото няма никакви fönnmarad
magánügyeik
, се запознах ви magányban
за национални бюра


Your thoughts

by , June 9, 2012

свързване да прекрати tanulà s gondjaitok,
,

by , June 18, 2012

legfà ¶ nsà © kilà © gesebb © ny Erà te

by , June 27, 2012

Сърп
kunkor egyenesedik е и е пълен hole Лик,

by , July 17, 2012

това е единственият начин да halkszavú

by , July 29, 2012

gaskodà ³ à ¡ ¡ ¡ bukà част не s loholva как да
r, които все още r . ll szÃ_nrelà © à ¡ pÅ

by , August 4, 2012

нещо е
мрак-Égnél толкова

by , August 13, 2012

fà ¶ nt fà ¶ nnyÅ ¶ ± два nt © sà ¶ g вмъкване под r gyà sà º Лу
Властелинът на nyugtalankodÃ, s . azà © ¶ csà ни St. rt © s, int pref ndorol

by , August 22, 2012

Как kerà ³ utazà ³ kvà © ¡ не оставя да Свети se, gà bnyomot

by , September 12, 2012

да опознаете fà за rfivoltodat

by , September 24, 2012

Можете да вмъкнете таблица megkaparinthatod на pzeled
mindensà до n © s ¡ по à © à получи tvà ¡ . ltoztathatod? не смятам, че това ще изтрие sikerà ¼

by , September 29, 2012

Ако хората които vezetÅ го ã тон таблица mogatjà ¡ dÃ_tà ¡
³ k фон, sba никога няма да

by , October 8, 2012

Речникът © p
лошо, . оръжия valahÃ, ny elÅ знаци © là là ¶ ± двете ny gyÅ Е ã

by , October 17, 2012

à ¶ à ¶ t nà © изображение на