Хора Te Чинг училище Karátson Gábor

Home > magyar > 4


[ 4 ] Хора Te Чинг училище

by Karátson Gábor, 1990

празен контейнер по пътя: járhatni,
но никога доста lavish пътуването там:

пропаст! просто като предшественик на десетки хиляди неща, които биха били
гост élüket
bonyodalmaikat kibogozza
belevegyül porukba
вахти bsun дълбоко чиста вода: да знаят, че наистина
, син на
е първият, pretend не изглежда Лорд


Your thoughts

by , June 29, 2012

legmagasztosabbrà alsà ³ ³ единствената bb може да là © là © tezni
изображението вече съществува, Вмъкни като т ³ ¶ vetkezÅ dÃ_csà как е роднина на

by , July 28, 2012

странност и го на mà за t ã по ã

by , August 27, 2012

да прекрати r mà © szenteskedà © vessÃ
tek, изпълняват fà © lre, tudà . , s, mindjÃ, ¡, ¡, Свети, rt nà © p ще бъде щастлив

by , October 7, 2012

свързване да прекрати tanulà s gondjaitok,
,