Хора Te Чинг училище Karátson Gábor

Home > magyar > 2


[ 2 ] Хора Te Чинг училище

by Karátson Gábor, 1990

égalattiban всеки знае, че красиви
красиви
и това е също грозна
всеки знае, че добър добър вече
, както и аз имам деформирани
mert
и Nemlét, създайте чувство за трудна за постигане на взаимно
beteljesítik
дълги kiméri
светлина кратко припокриват помежду си в дълбочина и височина на < br> énekszó мелодия
гнездо от вашия по дни, след като отпред и отзад така за странични светци elmélkedéseinek

nemcselekvés
fölkél, думите преподава десетки хиляди неща, които не се държат от тях не не го
szülnek
работа, но аз като закона не съществува
не остават там по-дълго, но тогава аз
s просто, защото няма повече всички
hagyatnak


Your thoughts

by , July 1, 2012

кои са изображението © gi là ³ да преглеждате по idÅ "

by , August 2, 2012

стигнете до gsÅ не ressà © à © ¼ à llhatatosan Е ¡
gig първо тези неща в
мълчание tÃ_zezer egyà fà ¶ ¼ ТТ и là lÃ
¡ ¡ ll включване на том, като те започват да
нещата ход на kereikhez
gyà gyà ¶ ¶ visszatà © kerekhez
мълчание, казваме, че се иска:: elrendelà © à g
se sorsà visszatÃ, да си небесни ©
³ maradandà r: maradandà ³ знаете:
не знам fà © ny maradandà ³ t: à © s boly сгрешено
³ maradandà познания на Купа: сгрешено
¼ ¼ relmes relem, който не е в таблица Ã_tà е
elÅ © нека го оставите Ã_tà © ¶ elÅ beendigungoder
beendigungoder rben да процедира парчето, което е страхотно
¶ rben големи т. е. Е самата t ã по ã t
lehull
tovább
само работи с нищо тялото
veszt .

by , September 3, 2012

legmagasztosabbrà alsà ³ ³ единствената bb може да là © là © tezni
изображението вече съществува, Вмъкни като т ³ ¶ vetkezÅ dÃ_csà как е роднина на

by , October 15, 2012

странност и го на mà за t ã по ã