Хора Te Чинг училище Karátson Gábor

Home > magyar > 14


[ 14 ] Хора Te Чинг училище

by Karátson Gábor, 1990

nà © zel reà ¡ ¡ là нещо то-и отиде Далечния fà ¼ името на
, всичко ще чуете lelsz reà име utà nanyà ° ¡
мълчание в lsz е името на вас, има se
Se в рамките на този ФОН tovà ¡ ¡ rmat може да стане бб не може да се проследи, защото там е Homà да
какво има в един
lfelà Лу © fà ¶ ll
номер не обувки lefelà © sà ¶ не корпуса¼ l сгрешено
fonà ¡ сгрешено l може да не gtelenà © ¼ l отива към и от
megnevezhetetlen
© à © s visszatà r ¼ nà © lkà неща прави кажа
li à º gy в не форма-форма този неща, които
lkà ¼ nà ©
това казват, че li форма-т. е, mosà ³ lkozol
dva го s не talà lÃ, лисица mÃ, ¶, arcÃ, ¡,
, gÃ, ¶, t, tte mà © s à © là и не фона, лисица t
Е ¡ таблица, която само първото ИЗОБРАЖЕНИЕ © Ã
tjà ¡ т giek Е ¡ rj – как тя là © Å_s
началото за широко приемане на кой знае, където
пътя сега се изпълнява lleli
fà ¶


Your thoughts

by , June 14, 2012

Как kerà ³ utazà ³ kvà © ¡ не оставя да Свети se, gà bnyomot

by , June 28, 2012

да опознаете fà за rfivoltodat

by , July 12, 2012

Можете да вмъкнете таблица megkaparinthatod на pzeled
mindensà до n © s ¡ по à © à получи tvà ¡ . ltoztathatod? не смятам, че това ще изтрие sikerà ¼

by , August 7, 2012

Ако хората които vezetÅ го ã тон таблица mogatjà ¡ dÃ_tà ¡
³ k фон, sba никога няма да

by , August 24, 2012

Речникът © p
лошо, . оръжия valahÃ, ny elÅ знаци © là là ¶ ± двете ny gyÅ Е ã

by , September 4, 2012

à ¶ à ¶ t nà © изображение на

by , September 18, 2012

да знае човек tudomÃ

by , October 2, 2012

alfelől е също и начин да се пореден голям