Хора Te Чинг училище Karátson Gábor

Home > magyar


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Karátson Gábor, 1990

говорим за начините за
, но никога не начина на вечен хора
megnevezhetsz имена
но никога не желае да знае вечен името
Semminek
началото на небето и на земята, се нарича
се нарича
поради десетки хиляди неща майка му
е само megláthassuk че
нищо завинаги чудото да
завинаги Е структурата заедно с
megláthassuk,
и
няколко живот, това същото име, но различен цвят и те вече живеят заедно
дълбочина е дълбочина по-дълбочина
всяка се чудя порта


Your thoughts

by , July 4, 2012

nà © zel reà ¡ ¡ là нещо то-и отиде Далечния fà ¼ името на
, всичко ще чуете lelsz reà име utà nanyà ° ¡ . мълчание в lsz е името на вас, има se

by , August 8, 2012

кои са изображението © gi là ³ да преглеждате по idÅ "

by , September 12, 2012

стигнете до gsÅ не ressà © à © ¼ à llhatatosan Е ¡
gig първо тези неща в
мълчание tÃ_zezer egyà fà ¶ ¼ ТТ и là lÃ
¡ ¡ ll включване на том, като те започват да
нещата ход на kereikhez
gyà gyà ¶ ¶ visszatà © kerekhez
мълчание, казваме, че се иска:: elrendelà © à g
se sorsà visszatÃ, да си небесни ©
³ maradandà r: maradandà ³ знаете:
не знам fà © ny maradandà ³ t: à © s boly сгрешено
³ maradandà познания на Купа: сгрешено
¼ ¼ relmes relem, който не е в таблица Ã_tà е
elÅ © нека го оставите Ã_tà © ¶ elÅ beendigungoder
beendigungoder rben да процедира парчето, което е страхотно
¶ rben големи т. е. Е самата t ã по ã t
lehull
tovább
само работи с нищо тялото
veszt .

by , October 27, 2012

legmagasztosabbrà alsà ³ ³ единствената bb може да là © là © tezni
изображението вече съществува, Вмъкни като т ³ ¶ vetkezÅ dÃ_csà как е роднина на