Хора Te Чинг училище Lajos Ágner

Home > magyar


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Lajos Ágner, unknown

Думите на хора, която не е kifejezhetnk, .
на rk хора, човекът, който nv не може да завърши rk nv.
се на fldnek на името хора може s
megnevezhet хора всички. teremtmny всички sanyja.
rgiek, г-Н: vgynlklisg само kpess llapota
поставя lland таен szemlletre fensges
, обаче.който вече не е единствената
vgyaktl, szemllheti jelensgeket
kls. спре това произход е klnbz nevk само
..
това е голямо тайна на тайни, titokzatossg.

. megnyilvnulsnak всички тайни


Your thoughts