Хора Te Чинг училище Conradin Von Lauer

Home > français


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Conradin Von Lauer, unknown

Пътят се набор
не е хора,
начина, по който вечния.
името на да, правило
не е името Лорд.
какво не се посочва име, -съществуване,
е произходът на небето и земята.
с
име е майка на
на Това, което ние възприемат,
неща и същества.
така, че без страст
доказва unknowable,
, мистерия името.
, е обитаван от огъня на страст
има видение ограничена.
желаят, както и за не-желание,
на тези две държави, са от един и същ произход.
се различават само техните имена.
тъмнина и мистерия.
, но в действителност е
да се дълбоко в тази тъмнина
, в която е вратата.
абсолютно врата, прекрасно.
хора.


Your thoughtsChapter

1