Хора Te Чинг училище Stanislas Julien

Home > français > 4


[ 4 ] Хора Te Чинг училище

by Stanislas Julien, 1842

Хора е празна; Ако се използва в момента, изглежда Неизчерпаем.
О го дълбоко! Тя изглежда патриарх на всички същества.
го dulls си subtlety, показва всички връзки, той tempers си разкош, той е приет за праха.
O, това е чисто подобен! Той изглежда него.
, аз не знам кой е син. Тя изглежда са predated на капитана на небето.


Your thoughts

by , June 12, 2012

Във високи античността, хората знаеха само че има крале.
следното, той обича ги и им даде някои похвала.
следните го тъй.

by , June 24, 2012

Когато са повехнали железния път, живи звук, човечеството и правосъдието.

by , July 6, 2012

Ако откаже мъдростта и оставете внимание, хората ще бъде сто пъти по-удоволствие.
ако откаже човечеството и оставете правосъдие, хората ще се върне към filial благочестие и привързаност по бащина.

by , July 29, 2012

Отмени на изследването, и вие ще бъде освободен от грижи.
как е малка разлика на weï (къси да) и o (бавно да)!
колко е разликата на доброто и злото!
мъжете страх, че един не може да помогне, но страх.

by , August 14, 2012

Видимата форми на голяма добродетел излъчвани само от хора.
тук е какво е естеството на хора.

by , August 22, 2012

Какво е непълна става.

by , September 4, 2012

Който не говори (понякога до) не - действие.
бързо вятър не действа цялата сутрин. насилие дъжд продължава да не.

by , September 16, 2012

Един, който стои в стъпалата може да е право; разширяване на краката не че разходка.

by , October 9, 2012

Е, че са съществували преди небето и земята.
O е тих е объркана! O е нематериални!
, той остава сам и променят точка.

by , October 24, 2012

Гробът е коренът на светлина; спокойна е отправянето на капитана на датчика.

by , November 2, 2012

Един, който знае ходене (в хора) оставя следи; един, който знае говорят ангажира точка аномалии; един, който знае се използва от точка изчисление инструменти; един, който знае близо (нещо) точка заключване се използва, както и не е възможно да отворите един, който знае връзката (нещо) използване на низове, и е невъзможно за untie.

by , November 14, 2012

Всеки, който знае своята сила и съхранява слабост е долината на империята (т.