Хора Te Чинг училище Pekka Ervast

Home > suomi > 7


[ 7 ] Хора Te Чинг училище

by Pekka Ervast, 1925

И небето, което ще остане в страната за дълго време.
го толкова нематоди, които могат да ги е небрежността на през целия си живот. Следователно те ще остане като философ, която е
välittämätön, обаче, е най-голямата сред хората; и дори, ако той се грижат за себе си, въпреки това, той все още поддържа.
той е най-epäitsekkäin и най-
със сигурна.


Your thoughts

by , August 4, 2012

Оставете oppinne и vapautukaa murehtimisesta; разликата между сигурност и несигурност не е толкова голям,.

by , October 8, 2012

Най-високата основа е хора в обикновена
не е избрана и inscrutable.