Хора Te Чинг училище Pekka Ervast

Home > suomi > 3


[ 3 ] Хора Te Чинг училище

by Pekka Ervast, 1925

Избягване на завист, където не се прави разлика между хора въз основа на печалбата от кражба на преградата, когато не
. kalleuksiin за.
Rauhaisana, остава в ума, когато тя се претърсват за aistimien kiihdykkeitä.
, толкова мъдра, стартиране в сърцата на амбициозни; чрез средства на vatsalleen достатъчно удовлетворение, както и потвърждение на luillensa lihaksilleen; в света на злото и, следователно, контактът на злото tietäjiä pelottamalla и страст от неработещи чрез
. той е и по този начин той управлява
всички.


Your thoughts