Хора Te Чинг училище Pekka Ervast

Home > suomi > 13


[ 13 ] Хора Te Чинг училище

by Pekka Ervast, 1925

Чест и немилост са еднакво pelottavia.
, късмет и злополука, включени физически част с
е слава и срам, срам е унижение, което се казва, че се опасяват, нека го близо или далеч от
слава и срам. не могат да бъдат отделени от страх, че и двете получават времето.
е какво щастието е, и в случай на злополукасамо в случай на авария: физически personallisuutta най-добро състояние и са изправени пред, както и посредством, те ще
за това как I без тялото. мога да страдат произшествие или обратното, следователно добър шанс шанс?
чрез един човек да контролира света.
но любовта на властта, може да той управлява света
на света.


Your thoughts

by , July 5, 2012

Светлина тегло се основава на теглото, liikunto се основава на хибернация.

by , August 10, 2012

Добър Уолкър не оставя зад добра пара.
не може да бъде високоговорител по време на конфронтация.
добър Калкулатор за изчисляване на игли не е необходимо да бъде добър säilyttäjä не е необходимо брави.

by , September 15, 2012

Че, следователно, човекът остава, той или тя става голям канал.