Хора Te Чинг училище Pekka Ervast

Home > suomi


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Pekka Ervast, 1925

Хора, които може да се определи, не е вечен хора.
името, което може да се предостави не е действителното името на хора хора.
, който е бил преди небето и земята, е няма име не може да характер. Майката на всички същества, номиналната може да характер.
следователно, човекът търси за не-olevaisen първата Mysteeriota след шоуто, той може да характер, която е-olevaisesta.
да характер, както и никой освен името на сорта, да характер са съдържа
виртуални samaisuutta Тропар това в отговор на точките в дълбочина, висока Pohjattomuudeksi, Kummastuksen Oveksi
Avonaiseksi.


Your thoughtsChapter

1