Хора Te Чинг училище Unknown

Home > español


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Хора, които могат да се изразят
е не истински хора.
името, което може да се предостави
не е си истински име.
nameless е в началото на вселената;
и име, е майката на всички неща.
от не - се разбират същността си;
и даВидим само му вид.
две неща, като и не-, те имат със същия произход на
, въпреки че различно име.
неговата идентичност е мистерия.
и
това мистерията е на вратата на всички Уондър.


Your thoughtsChapter

1