Хора Te Чинг училище Juan Ignacio Preciado

Home > español


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Juan Ignacio Preciado, 1978

Дао, които може да се изрази с думи, не
е Дао постоянни.
името което могат да бъдат посочвани, не
е името на постоянни.
това, което е няма име (wu Минг),
е на принципа на всички същества.
какво е име (вас Минг)
е майка на всички неща.
при постоянно отсъствие на желанията (wu wu),
ни позволява да съзерцавам същността си скрити;
постоянно присъствие на желанието (вас wu),
води до съзерцавам си демонстрации.
и (wu, вие) имат един и същ произход,
с различни имена определя същия реалност.
дълбоко мистерия
е ключът към трансформирането на същества.


Your thoughtsChapter

1