Хора Te Чинг училище Cristina Bosch

Home > español > 7


[ 7 ] Хора Te Чинг училище

by Cristina Bosch, 2002

Защо вечния.
на небето и на земята са винаги?
защото живее.
Sage е никога не родят,
така че винаги обратно, следователно е първият.
е unattached, защо е едно цяло с всички.
да чрез си щедър действия постигнати съчетаят.


Your thoughts

by , September 11, 2012

Не знаят листа и отделят загриженост.
има разлика между съгласие и съгласие?
там е разлика между доброто и злото?
трябва да се опасяват какво другите страх? Какво tonterÃ_a!
други хора сте доволни всички © ndose при голямо жертвоприношение.
страна през пролетта, някои плавателни в парка или отидете тераса.