Хора Te Чинг училище Cristina Bosch

Home > español > 24


[ 24 ] Хора Te Чинг училище

by Cristina Bosch, 2002

Който спира в съвети на стъпалото не е полезно.
които викове не може да дава примера.
който прави презентация не облекчени.
, което е само за себе си не е спазена.
който Слави прави нищо.
който изцепките не ще издържи.
съгласно последователите на хора:
“Estos са хранителните Екстри и ненужно език.
не въвеждат щастие. "
следователно, последователите на хора да се избягва.


Your thoughts

by , August 23, 2012

Хора, чакащи не-действие.