Хора Te Чинг училище Cristina Bosch

Home > español > 14


[ 14 ] Хора Te Чинг училище

by Cristina Bosch, 2002

OÃ_r; Не може да бъде oÃ_do; Вие сте повече отвъд звук.
завземе: не може да бъде взета: е нематериални.
тези три глаголи са дефинирани;
следователно се събират в една.
отгоре не блестящ.
се от под не е тъмно.
счупени нишката, повече там се на описание на всички! s!!!!,
се връща към Нада.
пътя на без форма;
на изображението на това без изображение се нарича
неопределен, повече отвъд светкавици.
спрете напред и не съществува начало.
SÃ_guelo и край.
престой в хора е стар.
шоу © отидете в момента.
!Старият принцип е същността на хора.


Your thoughts

by , July 30, 2012

Добър Уолкър не не стъпки.

by , September 30, 2012

Знае силата на мъже,
, въпреки че той запазва голяма мекота на жена.