Хора Te Чинг училище Cristina Bosch

Home > español


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Cristina Bosch, 2002

Хора, които не могат да се изразяват не е хора вечния.
името, което може да се определи не е името на вечния.
какво е няма име е в началото на небето и земята.
Наименован е майка на десетте хиляди неща.
виждат винаги не желае мистерия.
един виждат винаги демонстрации в какво желае.
тези две огнища на същия източник се различават по името.
това изглежда тъмнина.
вратата за всички мистерия.


Your thoughtsChapter

1