Хора Te Чинг училище Tang Zi-chang

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Tang Zi-chang, unknown

Име, което може да се предостави е не вечен нещо, самата.
nameless съществуваха
преди раждането на раждане на небето и на земята - вселена;
имената, които получиха са били след
раждането на всички неща.
от вечността на неизвестна съществуване
Comprehend общите същността на нещата;
от вечността съществуването
Observe очевидно разлики.
тези два идва от един и същ произход - неизвестен,
, но с различни имена.
всички те се наричат profoundness,
дълбоко и дълбоко е входа
, от които идват всички чудеса.


Your thoughts

by , June 25, 2012

Погледнете го, но това не може да се види, тя се нарича shapeless.
слушаш за нея, но тя не може да бъде изслушан, тя се нарича soundless.