Хора Te Чинг училище Gu Zhengkun

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Gu Zhengkun, unknown

Е не вечен хора;
името, на което е namable
не Е вечен името.
нищото е името на началото на небето и земята;
, се (вещество) е името на майката на всички неща.
оттук, трябва да получи един вникване в началото на хора чрез непрекъснато наблюдение нищото,
И трябва да възприемат края на хора чрез непрекъснато наблюдение същество.
тези две неща, нищото и битие, са от един и същ произход, но различни по име.
, те са толкова дълбоки, че да е ключ към вратата на хилядите тайни.


Your thoughts

by , June 10, 2012

Какво не може да се види се нарича Yi (без цвят);
какво не може да бъде изслушано, се нарича Xi (без звук);
какво не може да бъде допрян се нарича Уей (без форма);
тези три неща могат да бъдат по не начин, дефинирани,
, така че да се комбинират в едно.
над него няма светлина;
под него няма никакви тъмнината;
толкова неясни за неудовлетворението всяко описание.

by , June 20, 2012

Тези старейшините, които са били добре versed в хора
са толкова лека, тайнственото и дълбоко
като да избягат разбиране.