Хора Te Чинг училище Gu Zhengkun

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Gu Zhengkun, unknown

Е не вечен хора;
името, на което е namable
не Е вечен името.
нищото е името на началото на небето и земята;
, се (вещество) е името на майката на всички неща.
оттук, трябва да получи един вникване в началото на хора чрез непрекъснато наблюдение нищото,
И трябва да възприемат края на хора чрез непрекъснато наблюдение същество.
тези две неща, нищото и битие, са от един и същ произход, но различни по име.
, те са толкова дълбоки, че да е ключ към вратата на хилядите тайни.


Your thoughts