Хора Te Чинг училище Thomas Z. Zhang

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Thomas Z. Zhang, unknown

Ако име може да бъде denned, то не е общо име.
невидими е произхода на вселената.
видимото е майка на всички неща.
от непрекъснато мислене невидими, разбираме Вселената;
чрез непрекъснато се спазват за видима, ние можем да видим как естествено закони работа.
мислене и наблюдението са две различни неща.
все още работят същата цел: да се theorize.
Theorizing и се развиват тези теории е входната врата към marvels.


Your thoughts