Хора Te Чинг училище Lin Yutang

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Lin Yutang, 1955

Хора, които може да бъде разказана на
не Е абсолютен хора; имена на
, които могат да се дадат
не са абсолютно имена.
The Nameless е произходът на небето и на земята;
, наречен е майка на всички неща.
по тази причина:
Oftentimes, един ленти себе си на страст
, за да видите тайните на живота;
Oftentimes, един отношение живот със страст,
, за да видите своите манифест форми.
тези два (тайната и неговите прояви)
са (по своя характер) същите;
те са дадени различни имена
, когато те станат манифест.

те могат да и се нарича космически мистерия:
достига от мистерията дълбоко мистерия
Е входната врата към тайната на всички живот.


Your thoughts

by , June 10, 2012

Гледали, но не може да бъде видян -
се нарича невидими (yi).
слушал, но не може да се чуе -
се нарича Inaudible (hsi).
хващани, но не могат да бъдат докоснати -
се нарича нематериалните (Уей).

by , June 20, 2012

Мъдра тези на старите е лъжливи мъдрост и дълбочината на разбирането,
толкова дълбоки, че те не могат да да бъдат разбрани.