Хора Te Чинг училище Xiaolin Yang

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Xiaolin Yang, unknown

ИМЕТО може да се нарече, но това е не все-продължителни име.
нищото се нарича произхода на света.
съществуване, се нарича коренът на всичко.
по тази причина,
ви трябва да остане в нищото, ако искате да видите реалната същност на света;
ви трябва да остане в съществуването, ако искате да видите различните структури на света.
те са от същия източник но име по различен начин: се наричат ХУАН.
разбиране на XUANs е ключът към кралство истината.


Your thoughts

by , June 30, 2012

Ако погледнете го, но не могат да го виждат, това се нарича YI.
ако да я слушат, но не може да го чуят, това се нарича XI.
ако сте я с докосване, но не може да се чувстват го, това се нарича УЕЙ.