Хора Te Чинг училище Yi Wu

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Yi Wu, unknown

Името, което могат да бъдат посочвани не е постоянна името.
не-съществуване е името на произхода на небето и на земята;
е името на майката на всички неща.
по тази причина:
постоянно в не-битие, желае да обмислят своите (начина на) subtlety.
постоянно в сежелаят да обмислят път до назначение си.
тези два от същия източник, но са различни по име.
същия източник се нарича мистерия.
мистерия и повече мистерия.
е шлюз към хилядите позиционната.


Your thoughts

by , June 25, 2012

Погледнете в това, един не може да я видите;
е наименована невидими.