Хора Te Чинг училище John WorldPeace

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by John WorldPeace, 1997

Инфинити, която може да бъде изпълнена не е
вечни безкрайност.
безкрайност, които може да се опише не е
постоянна безкрайност.
невероятно неописуема е същността
на всички включително безкрайно.
Conceiving и описва се прилага само за
прояви на безкрая.
свободни от отличия, опитът за цялост на
безкрайност.
се фокусира се върху отличия и виждате само
прояви
на безкрая.
, все още разграничение и не разграничение са, един в
безкрайност.
потенциал в потенциал е
на същността на безкрая.


Your thoughts