Хора Te Чинг училище R.L. Wing

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by R.L. Wing, 1986

Хора, които могат да бъдат изразени
Е не хора на абсолютната.
името което могат да бъдат посочвани
не Е името на абсолютната.
nameless е създадено небето и земята.
Наименован е майка на всички неща.
и така, без очакване
един винаги ще възприемат subtlety;
И с очаквания
един ще винаги възприемат, границата.
на източника на тези две е идентично,
още имената им са различни.
заедно те се наричат дълбоко,
дълбоко и тайнственото,
шлюз към колективните Subtlety.


Your thoughts