Хора Te Чинг училище Derek Bryce

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Derek Bryce, 1999

На принципа, че могат да бъдат установени не е този, който винаги е бил. Е, която може да бъде име не е този, който е по всяко време.
преди време, не е имало ineffable, unnameable се. Когато тя е била все още unnameable, той изпълнена небето и на земята. Когато по този начин става nameable, тя ражда множеството същества.
тези две действия са с изключение на една, под две различни наименования.
уникалната акт на поколение; това е мистерията на началото; ефекти.


Your thoughts

by , September 11, 2012

Търсене, един не се вижда, за това е невидим. Слушане, един не го чуят, за това мълчи.