Хора Te Чинг училище Khiron (Jerry C. Welch)

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Khiron (Jerry C. Welch), 1998

Крайното не може да бъде всички безкрайно!
THOU с всяко специфично наименование не е всичко е на THOU.
un-nameable е баща на безброй неща.
nameable е майка на самостоятелно безброй неща.
по тази причина; никога не желаят, някой може да наблюдава wondrously деликатни;
желанието си, някой може да присъства прояви.
и двата са атрибути на същия източник.
, те имат различни "nameabilities", но същото обозначение:
мистерията на мистерии,
порта на всички чудеса!


Your thoughts



Chapter

1