Хора Te Чинг училище Brian Browne Walker

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Brian Browne Walker, 1996

Хора е отвъд думите и отвъд разбиране. Думи може да се използва за да говорят за него, но не могат да съдържат той
хора, които са съществували преди думи и имена, преди небето и земята, преди десет хиляди неща. Това е неограничен баща и майка на всички ограничени неща.
по тази причина, да се види отвъд всички граници до лъжливи сърцето на неща, освободени от с имена, с концепции, с очаквания и амбиции и разликите.
хора и му много прояви възникват от същия източник:
деликатни Уондър в тайнственото тъмнина. Това е началото на всички разбирателство.


Your thoughtsChapter

1