Хора Te Чинг училище Brian Browne Walker

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Brian Browne Walker, 1996

Хора е отвъд думите и отвъд разбиране. Думи може да се използва за да говорят за него, но не могат да съдържат той
хора, които са съществували преди думи и имена, преди небето и земята, преди десет хиляди неща. Това е неограничен баща и майка на всички ограничени неща.
по тази причина, да се види отвъд всички граници до лъжливи сърцето на неща, освободени от с имена, с концепции, с очаквания и амбиции и разликите.
хора и му много прояви възникват от същия източник:
деликатни Уондър в тайнственото тъмнина. Това е началото на всички разбирателство.


Your thoughts

by , July 26, 2012

Гледали, но не се вижда, слушал, но не се чува, хващани за но не се държат, formless, soundless, нематериални:
хора устоява анализ и defies разбирането.

by , September 22, 2012

Мъдреци е деликатни, интуитивен, пронизващ, дълбоко. Неговата дълбочина са тайнственото и unfathomable.

by , November 18, 2012

Работа към празнота и откритост. Отглеждане на stillness.