Хора Te Чинг училище Arthur Waley

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Arthur Waley, 1934

Начина, по който може да бъде разказана на е unvarying не Unvarying начин;
имената, които могат да бъдат посочвани не са имена.
е от Nameless, които небето и земята;
име е но майката, който наистина rears на десет хиляди същества, всяка след си вид.
, “Only той, че rids сам завинаги на желание да видите тайната Essences”;
той, който никога не е отърве от желание да видите само резултатите.
тези две неща, които са издадени от същия матрицата, но въпреки това са различни по име.
този “same mould”, можем да, но обадете мистерия,
или по-скоро “Darker от всяко Mystery”,
вратата откъдето издадени всички тайни есенции.


Your thoughts