Хора Te Чинг училище Alan B. Taplow

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Alan B. Taplow, 1982

Истински хора изтичането изпускането дефиниция,
по същия начин, хора се unburdened по име.
небето и земята е unburdened по име,
, въпреки това, името служи да създадете всички неща.
Unburdened от желанието, същността на хора се разгръща.
С желание, се показва неговото само прояви.
същия източник служи както същността и проявление.
, докато разглеждат различно, и двете се характеризират с дълбоко мистерия.
дълбоко мистерия - страшен мистерия -
шлюз към самата същност на съществуването.


Your thoughts