Хора Te Чинг училище Ch'u Ta-Kao

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Ch'u Ta-Kao, 1904

Хора, които може да се изрази не е вечен хора; Името, което може да се определи не е неизменни името.
Non-съществуване се нарича antecedent на небето и на земята; Съществуване е майка на всички неща.
от вечен не-съществуване, поради това, ние serenely наблюдава тайнственото началото на вселената; От вечен съществуването ясно видим видимата разграничения.
тези две са едни и същи в източника и стават различни, когато се проявяват.
тази sameness се нарича profundity. Безкраен profundity е врата откъдето идва в началото на всички части на вселената.


Your thoughts