Хора Te Чинг училище Roderic & Amy M. Sorrell

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Roderic & Amy M. Sorrell, 2003

Може да се обясни хора, но това не е реалната хора.
имена могат да бъдат дадени, но това са само наименование.
произходът на небето и земята се нарича празнота.
майката на всичко се нарича съществуването.
, когато ние се съсредоточи върху празнота,
, ние научат за чудо на нея изцяло.
, когато ние се съсредоточи върху съществуването,
ние научат за естеството на всички неща.
тези двете появяват заедно, но имат различни имена.
се наричат мистерия. Мистерия в мистерия.
крилата на вратите към всички чудеса.


Your thoughts